Όχι, δεν πήρε το όνομα του από την ομώνυμη ταινία, αλλά έχει τη χάρη! Είναι άλλωστε το ξύλινο δωμάτιο που προτιμούν τα περισσότερα ζευγάρια.