Στο δωμάτιο αυτό έχουν γίνει όλες οι προτάσεις γάμων. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται το νυφικό!