Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο COVID 19

COVID 19

Αξιότιμε επισκέπτη,

Μετά την αναστολή λειτουργίας για τον περιορισμό μετάδοσης του COVID19, επαναλειτουργεί από 15/072020.

Η ασφάλειά σας είναι για εμάς θεμελιώδης αρχή.

Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξαιρετικές εμπειρίες διαμονής διασφαλίζοντας συγχρόνως την υγεία και την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας.

Μεταξύ άλλων έχουμε θεσπίσει:

  • Συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων μας (ειδικά σε θέματα υγιεινής).
  • Επικαιροποιημένο πρόγραμμα καθαρισμού με έμφαση στις «επίμαχες» επιφάνειες και εγκεκριμένα προϊόντα καθαρισμού.
  • Τήρηση κανόνων ασφαλείας και ΜΑΠ
  • Σήμανση, ενημέρωση, σταθμούς απολύμανσης και συνεχή επίβλεψη.
  • Σχέδιο Δράσης και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
  • Ενημέρωση  από τους αρμόδιους φορείς για τις εξελίξεις και τις προσαρμοσμένες οδηγίες.

Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας τόσο για ενημέρωση όσο και για προτάσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία μας.